Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Βοιωτία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
Main Image
 
 

Θεματικός Κατάλογος

empty
empty
 

Το έργο

empty
empty
arrow

Σύντομη Περιγραφή

arrow

Μεθοδολογία

arrow

Συντελεστές

 
 

Σλαβικές επιδρομές και εγκαταστάσεις στη Βοιωτία

      Σλαβικές επιδρομές και εγκαταστάσεις στη Βοιωτία (8/4/2011 v.1) Slavic invasions and settlements in Boeotia (8/4/2011 v.1)
line

Συγγραφή : Ντάφη Ευαγγελία (3/7/2012)

Για παραπομπή: Ντάφη Ευαγγελία, «Σλαβικές επιδρομές και εγκαταστάσεις στη Βοιωτία», 2012,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Βοιωτία

URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=12825>

 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικά Θέματα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Oι Σλαβικές επιδρομές από τον ύστερο 6ο αι. καταγράφεται ότι επέφεραν κατάρρευση στην ύπαιθρο και στην αστική ζωή της Βοιωτίας. Η πρώιμη βυζαντινή περίοδος (7ος – 9ος αι.) συχνά αναφέρεται ως «σκοτεινοί χρόνοι», ενώ η ανάκαμψη γενικά θεωρείται ότι ήρθε στα μέσα του 9ου αι. Η πρόσφατη ιστορική και αρχαιολογική έρευνα στη Βοιωτία έφερε αλλαγές στους χρονολογικούς διαχωρισμούς και στις αντιλήψεις σχετικά με την περίοδο αυτή. Η αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας σε στρατιωτικές επαρχίες, τα «θέματα», από τα τέλη του 7ου αι., με τη Βοιωτία και την Αττική να είναι ο πυρήνας του νέου θέματος της Ελλάδος, μπορεί να ιδωθεί ως ένδειξη μιας πρώιμης και επιτυχημένης αντιμετώπισης της τάσης διάλυσης της αυτοκρατορίας υπό σλαβικές και άλλες επιρροές, με την Βοιωτία να αποτελεί μια ασφαλέστερη και λιγότερο ερημωμένη από τις επιδρομές περιοχή σε σχέση με τη βόρεια Ελλάδα και την Πελοπόννησο.

Γεωγραφικός Εντοπισμός

Βοιωτία

Χρονολόγηση

6ος - 9ος αι.

 
 
 

Κεφάλαια

empty
empty

Δελτίο λήμματος

 

Φωτοθήκη

empty
empty
 
 
empty
emptyemptyempty
empty press image to open photo library empty
empty
empty
 Άνοιγμα Φωτοθήκης 
 
 

Βοηθήματα Λήμματος

empty
empty
 
 
  KTP   ESPA   MNEC   INFOSOC   EU