Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Βοιωτία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
Main Image
 
 

Θεματικός Κατάλογος

empty
empty
 

Το έργο

empty
empty
arrow

Σύντομη Περιγραφή

arrow

Μεθοδολογία

arrow

Συντελεστές

 
 

Λιθαρές

      Λιθαρές (8/4/2011 v.1) Archaeological Site of Lithares (8/4/2011 v.1)
line

Συγγραφή : Ψαράκη Κυριακή (1/12/2011)

Για παραπομπή: Ψαράκη Κυριακή, «Λιθαρές», 2011,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Βοιωτία

URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=13071>

 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Τοπωνύμιο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στις Λιθαρές της Βοιωτίας αποκαλύφθηκαν τα κατάλοιπα μίας γεωργοκτηνοτροφικής εγκατάστασης της 3ης χιλιετίας π.Χ. Ανασκάφηκαν ο πυρήνας του οικισμού που αναπτύσσεται εκατέρωθεν ενός ευθύγραμμου δρόμου, καθώς και το νεκροταφείο με 50 τάφους. Η ποικιλία και η αφθονία των κινητών ευρημάτων από τον οικισμό είναι ενδεικτική του εύρους των καθημερινών δραστηριοτήτων των κατοίκων, της ύπαρξης εξειδικευμένων τεχνιτών αλλά και της συμμετοχής της κοινότητας στα δίκτυα επαφών και ανταλλαγών που αναπτύχθηκαν αυτή την περίοδο ανάμεσα στους οικισμούς των νησιών του Αιγαίου και της ηπειρωτικής χώρας.

Γεωγραφική Θέση

Κοιλάδα Πυρίου

 
 
 

Κεφάλαια

empty
empty

Δελτίο λήμματος

 

Φωτοθήκη

empty
empty
 
 
empty
emptyemptyempty
empty press image to open photo library empty
empty
empty
 Άνοιγμα Φωτοθήκης 
 
 

Βοηθήματα Λήμματος

empty
empty
 
 
  KTP   ESPA   MNEC   INFOSOC   EU