Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Βοιωτία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
Main Image
 
 

Θεματικός Κατάλογος

empty
empty
 

Το έργο

empty
empty
arrow

Σύντομη Περιγραφή

arrow

Μεθοδολογία

arrow

Συντελεστές

 
 

Θήβα (Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή περίοδος)

      Θήβα (Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή περίοδος) (8/4/2011 v.1) Thebes (Byzantine and Post-Byzantine) (8/4/2011 v.1)
line

Συγγραφή : Κοιλάκου Χαρίκλεια (10/11/2011)

Για παραπομπή: Κοιλάκου Χαρίκλεια, «Θήβα (Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή περίοδος)», 2011,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Βοιωτία

URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=13078>

 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Τοπωνύμιο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στα μέσα του 6ου αιώνα η Θήβα βρισκόταν σε περίοδο ακμής. Οι σλαβικές επιδρομές όμως του 580 επέφεραν παρακμή του αστικού τρόπου ζωής κατά τους μεταβατικούς χρόνους (7ος-8ος αιώνας). Στα τέλη του 9ου αιώνα ορίστηκε έδρα του στρατηγού του θέματος Ελλάδος. Τους επόμενους τρεις αιώνες γνώρισε μεγάλη οικονομική ευμάρεια. Μετά τη φραγκική κατάκτηση αποτέλεσε πρωτεύουσα του δουκάτου Αθηνών και Θηβών. Από το 1460 οι Οθωμανοί έγιναν κυρίαρχοι μέχρι την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους (1829).

Διοικητική Υπαγωγή

Θέμα Ελλάδος, Δουκάτο Αθηνών και Θηβών, σαντζάκι Ευρίπου, καζάς Θηβών

Ιστορική Περιοχή

Βοιωτία

Γεωγραφική Θέση

Βοιωτία

 
 
 

Κεφάλαια

empty
empty

Δελτίο λήμματος

 

Φωτοθήκη

empty
empty
 
 
empty
emptyemptyempty
empty press image to open photo library empty
empty
empty
 Άνοιγμα Φωτοθήκης 
 
 

Βοηθήματα Λήμματος

empty
empty
 
 
  KTP   ESPA   MNEC   INFOSOC   EU