Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Βοιωτία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
Main Image
 
empty

αναλυτική αναζήτηση

empty
 

Θεματικός Κατάλογος

empty
empty
 

Το έργο

empty
empty
arrow

Σύντομη Περιγραφή

arrow

Μεθοδολογία

arrow

Συντελεστές

 
 

Σύντομη Περιγραφή

Το έργο «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ: ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΘΗΒΑ» είναι ένα πρωτότυπο έργο που σκοπό έχει να αναδείξει και να αξιοποιήσει το πλούσιο ιστορικό, αρχαιολογικό και πολιτισμικό απόθεμα της Βοιωτίας, με τη χρήση καινοτόμων επιστημονικών και τεχνολογικών μεθόδων, και να το καταστήσει προσβάσιμο στο ελληνικό και διεθνές κοινό. Περιλαμβάνει τη δημιουργία της Βοιωτικής Διαδικτυακής Πολιτισμικής Εγκυκλοπαίδειας, που είναι διαθέσιμη στον παρόντα κόμβο, και τη δημιουργία της εικονικής αναπαράστασης του αρχαίου Μαντείου του Τροφωνίου και του ανακτόρου της Μυκηναϊκής Θήβας. Οι δύο αυτές εικονικές αναπαραστάσεις εγκαθίστανται σε χώρους που διαμόρφωσαν ειδικά οι τοπικοί φορείς στη Λειβαδιά και τη Θήβα, οι οποίοι θα αποτελέσουν μουσειακούς πόλους έλξης επισκεπτών.

ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ

Είναι μια ελεύθερης πρόσβασης δικτυακή εγκυκλοπαίδεια για την ιστορία και τον πολιτισμό της Βοιωτίας. Η Βοιωτική Διαδικτυακή Πολιτισμική Εγκυκλοπαίδεια (ΒΔΠΕ) έχει αναπτυχθεί με βάση την τεχνογνωσία ηλεκτρονικών εγκυκλοπαιδειών του ΙΜΕ και την ισχύουσα επιστημονική και ερευνητική δεοντολογία, έτσι ώστε να περιλαμβάνει ακριβή, αξιόπιστη, επίκαιρη και ολοκληρωμένη πληροφορία. Η δημιουργία της ΒΔΠΕ, σε στενή συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και τους ειδικούς ανά θέμα, επιτρέπει να αξιοποιηθεί το υπάρχον επιστημονικό δυναμικό του νομού, ενώ μια ακαδημαϊκή εποπτεία εξασφαλίζει την υψηλή ποιότητα και εγκυρότητα του έργου. Παράλληλα, το ΙΜΕ, χάρη στην πλούσια εμπειρία του σε έργα για το ευρύ κοινό, έχει μεριμνήσει ώστε η μορφή της Εγκυκλοπαίδειας να παραμείνει οικία και εύχρηστη σε κάθε απλό πολίτη.

 

Πρόταση της ημέρας

 
 
   
 
empty

Μεταβυζαντινά μοναστήρια στη Βοιωτία
Έπειτα από μια παροδική κάμψη τουλάχιστον τους πρώτους χρόνους της ...

 
 
 
  KTP   ESPA   MNEC   INFOSOC   EU