Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Βοιωτία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
Main Image
 
empty

αναλυτική αναζήτηση

empty
 

Θεματικός Κατάλογος

empty
empty
 

Το έργο

empty
empty
arrow

Σύντομη Περιγραφή

arrow

Μεθοδολογία

arrow

Συντελεστές

 
 

Μεθοδολογία

Το έργο ακολουθεί σε γενικές γραμμές τη μεθοδολογία που έχει αναπτύξει το ΙΜΕ για τις ανάγκες των δικτυακών εγκυκλοπαιδικών έργων, όπως αυτό της Εγκυκλοπαίδειας Μείζονος Ελληνισμού ( www.ehw.gr ). Το ευέλικτο σχήμα που έχει επιλεγεί κατά την παραγωγή τέτοιων έργων, επιτρέπει την προσαρμογή της εφαρμογής του στα έργα ανάλογα με το κοινό στο οποίο απευθύνεται το καθένα. Στην περίπτωση της Βοιωτικής Διαδικτυακής Πολιτισμικής Εγκυκλοπαίδειας απευθυνόμαστε στο ευρύ κοινό των χρηστών του Διαδικτύου. Ως εκ τούτου, οι μεθοδολογικές συμβάσεις έχουν διαμορφωθεί αντίστοιχα ώστε να επιτρέπουν την εύκολη πρόσβαση στο υλικό που έχει ενσωματωθεί. Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη του περιεχομένου, έχει υιοθετηθεί ένας απλούστερος τρόπος γραφής, ενώ η βιβλιογραφική κάλυψη παρέχει μια πρώτη, βασική ενημέρωση με έμφαση σε νέες εκδόσεις, οι οποίες μετη σειρά τους μπορούν να οδηγήσουν τον ενδιαφερόμενο σε περαιτέρω εμβάθυνση. Ως προς τη δικτυογραφία, επιχειρείται η αξιολογημένη παράθεση υπάρχοντος σχετικού υλικού.
Τέλος, η πληροφορία έχει δομηθεί σε πολλαπλά επίπεδα, τα οποία επιτρέπουν είτε μια πιο επιφανειακή είτε μια πιο σε βάθος ανάγνωση. Με άλλα λόγια, ο χρήστης επιλέγει μόνος του σε ποιο βαθμό θα εκμεταλλευθεί το εύρος της πληροφορίας που του προσφέρεται. Αυτονόητο παραμένει επίσης ότι ακολουθούνται οι συμβατικές μεθοδολογικές απαιτήσεις σε ότι αφορά την ακρίβεια της πληροφορίας και την αποφυγή αξιολογικών κρίσεων.

 

Πρόταση της ημέρας

 
 
   
 
empty

Θίσβη / Καστόριον (Βυζαντινή περίοδος)
Το χωριό Θίσβη βρίσκεται στους νότιους πρόποδες του Ελικώνα και ...

 
 
 
  KTP   ESPA   MNEC   INFOSOC   EU