Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Βοιωτία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
Main Image
 
empty

αναλυτική αναζήτηση

empty
 

Θεματικός Κατάλογος

empty
empty
 

Το έργο

empty
empty
arrow

Σύντομη Περιγραφή

arrow

Μεθοδολογία

arrow

Συντελεστές

 
 

Τοπωνύμια

Η Βοιωτία που πραγματεύεται η παρούσα εγκυκλοπαίδεια ταυτίζεται με το σύγχρονο νομό Βοιωτίας. Η σύμβαση αυτή ήταν απαραίτητη για τη διαχείριση της πληροφορίας και την ανάπτυξη του έργου (το οποίο άλλωστε σχεδιάστηκε όταν ακόμα υφίσταντο οι διοικητικές ενότητες των νομών), καθώς καμιά γεωγραφική, πολιτισμική και πληθυσμιακή οντότητα δεν παραμένει εσαεί αμετάβλητη. Η Βοιωτία της αρχαιότητας, για παράδειγμα, διέφερε σημαντικά από τον σύγχρονο νομό, εφόσον αυτός περιλάμβανε και μεγάλο μέρος της αρχαίας Φωκίδας. Ανάλογες διαφοροποιήσεις υπάρχουν και σε άλλες ιστορικές περιόδους και διευκρινίζονται στα σχετικά λήμματα.

Στη θεματική ενότητα των τοπωνυμίων περιλαμβάνονται καταρχήν οι καλλικράτιοι δήμοι και κοινότητες του νομού. Η ανάγκη αυτή απορρέει αφενός από τυπικούς και αφετέρου από μεθοδολογικούς λόγους.

Όταν υποβλήθηκε το έργο ίσχυε ακόμη η παλιά διοικητική δομή και με βάση αυτή είχε συνταχθεί και ο κατάλογος των λημμάτων που εγκρίθηκε από την αντίστοιχη υπηρεσία. Οπότε είμασταν υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε το εγκεκριμένο έργο.

Πιο σημαντικό όμως είναι το γεγονός ότι η εγκυκλοπαίδεια είναι δικτυακή. Στις βασικές αρχές της υλοποίησης δικτυακών κειμένων είναι τα μικρά κείμενα με διασυνδέσεις, δεδομένου ότι ο επισκέπτης μιας ηλεκτρονικής σελίδας δεν μπορεί να σταθεί για μεγάλο διάστημα μπροστά σε ένα κείμενο. Εάν υιοθετούσαμε τη νέα διοικητική διαίρεση θα προέκυπταν είτε πολύ μεγάλα είτε ελλιπή κείμενα.

Δεδομένου ότι οι πόλεις εξετάζονται διαχρονικά και δεδομένης της ιστορικής και αρχαιολογικής σημασίας των τοπωνυμίων, αποφασίστηκε η ειδική εξέτασή τους με τη δημιουργία, όπου αυτό κρίθηκε αναγκαίο, αντίστοιχου λήμματος στις χρονικές υποενότητες Αρχαιότητα και Βυζάντιο. Έτσι δημιουργήθηκαν λήμματα αρχαίων τοπωνυμίων που σήμερα είναι γνωστά μόνο από τα αρχαιολογικά ευρήματα και τις ιστορικές πηγές. Επίσης εδώ εντάχθηκαν και άλλοι αρχαιολογικοί χώροι της περιοχής που δεν ταυτίζονται με αρχαίους οικισμούς.

 

Πρόταση της ημέρας

 
 
   
 
empty

Θίσβη / Καστόριον (Βυζαντινή περίοδος)
Το χωριό Θίσβη βρίσκεται στους νότιους πρόποδες του Ελικώνα και ...

 
 
 
  KTP   ESPA   MNEC   INFOSOC   EU