Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Βοιωτία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
Main Image
 
empty

αναλυτική αναζήτηση

empty
 

Θεματικός Κατάλογος

empty
empty
 

Το έργο

empty
empty
arrow

Σύντομη Περιγραφή

arrow

Μεθοδολογία

arrow

Συντελεστές

 
 

Γενικά

Τα λήμματα της παρούσας θεματικής ενόητητας πραγματεύονται γενικότερα ζητήματα κοινωνικοοικονομικού, πολιτισμικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, που υπερβαίνουν το πλαίσιο των μεμονωμένων τοπωνυμίων ή προσώπων και παρουσιάζουν τα εξεταζόμενα θέματα υπό ευρύτερη οπτική γωνία.

Τα λήμματα αυτά διαθρώνονται σε υποενότητες που εκτίνονται από την αρχαιολογία και τη μυθολογία, ως το περιβάλλον και το λαϊκό πολιτισμό.

Το "δελτίο ταυτότητας" του κάθε λήμματος ορίζει το χωρικό και χρονικό πλαίσιο, στο οποίο εντάσσεται το εκάστοτε ζήτημα, η αφηγηματική παρουσίαση του οποίου αναπτύσσεται στο "κυρίως λήμμα". Λόγω της θεματικής ποικιλίας, η δομή των λημμάτων δεν χαρακτηρίζεται από ομοιομορφία, αλλά εξαρτάται από τις απαιτήσεις του εκάστοτε ζητήματος που πραγματεύονται. Τέλος, τα λήμματα συνοδεύονται, όπως ακριβώς και τα λήμματα των τοπωνυμίων, από αντίστοιχα βοηθήματα και πολυμεσικές εφαρμογές.

 

Πρόταση της ημέρας

 
 
   
 
empty

Θίσβη / Καστόριον (Βυζαντινή περίοδος)
Το χωριό Θίσβη βρίσκεται στους νότιους πρόποδες του Ελικώνα και ...

 
 
 
  KTP   ESPA   MNEC   INFOSOC   EU