Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Βοιωτία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
Main Image
 
 

Θεματικός Κατάλογος

empty
empty
 

Το έργο

empty
empty
arrow

Σύντομη Περιγραφή

arrow

Μεθοδολογία

arrow

Συντελεστές

 
 

Τουρισμός στη Βοιωτία

      Τουρισμός στη Βοιωτία (8/4/2011 v.1) Tourism in Boeotia (8/4/2011 v.1)
line

Συγγραφή : Κουμαριανού Μαρία (14/3/2011)

Για παραπομπή: Κουμαριανού Μαρία, «Τουρισμός στη Βοιωτία», 2011,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Βοιωτία

URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=12881>

 

Βιβλιογραφία

 

Cocossis H., Nijkamp P., Sustainable Tourism Develoment, Avebury 1995

Koumarianou M., "Community Participation and Sustainability of Environmental Projects in Non-Urban Areas. A Case Study from Mytilene", Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Environment and Society: Education and Public Awareness for Sustainability, UNESCO / Ελληνική Κυβέρνηση, Θεσσαλονίκη 1997

Koumarianou M., "Management of Cultural Heritage and Alternative Forms of Tourism", Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Τουρισμός και Πολιτισμός στην Αειφόρο Ανάπτυξη, Αθήνα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τομέας Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού (NTUA) (σε μορφή CD), Αθήνα 1998

Koumarianou M., "Natural Monuments within an Anthropological Perspective, an interrelation between the Sacred and the Profane", Πρακτικά Συνεδρίου Διαχείριση προστατευόμενων Περιοχών και Μνημείων της Φύσης, Λέσβος 1998, 103-113

Koumarianou M., "The Educational Role of Open Air Museums and Geoparks. The case study of Natural History Museum and its Geopark at Sigri Lesvos", Προστατευόμενες Φυσικές Περιοχές και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Λέσβος 2001, 417-424

Koumarianou M., "Natural Monuments Marketed through Legend. Α Case study from Krya-Livadia", Πρακτικά Ε’ Διεθνούς Συνεδρίου Βοιωτικών μελετών, υπό έκδοση

Κουμαριανού Μ., "Για μια ανθρωπολογική και σημειολογική προσέγγιση του ταφικού μνημείου. περίπτωση των νεκροταφειακών χώρων της Λειβαδιάς και Θήβας", Πρακτικά Δ’ Διεθνούς Συνεδρίου Βοιωτικών μελετών, 9-12 Σεπτεμβρίου 2000, Επετηρίς της Εταιρείας Βοιωτικών Μελετών, Λιβαδειά 2008, 775-796

Μαριολάκος Η., "Η σημασία της δημιουργίας «Γεωμυθολογικού Πάρκου της Αρχαιότερης Ευρωπαϊκής Αντιπλημμυρικής Τεχνολογίας στην Κωπαΐδα", Πρακτικά Συμποσίου Γεωτουριστικά- Γεωπολιτιστικά Μονοπάτια και Γεωμυθότοποι, Αθήνα 1-4 Ιουνίου 2000, Αθήνα 2002, 15-24

Παπαδοπούλου-Βρυνιώτη Κ., "Γεωμορφολογία, μυθολογία και αρχαίος πολιτισμός στην περιοχή της Κωπαϊδας (Βοιωτία)", Πρακτικά Συμποσίου Γεωτουριστικά- Γεωπολιτιστικά Μονοπάτια και Γεωμυθότοποι, Αθήνα 1-4 Ιουνίου 2000, Αθήνα 2002, 55-64

 
 
 

Κεφάλαια

empty
empty

Δελτίο λήμματος

 

Φωτοθήκη

empty
empty
 
 
empty
emptyemptyempty
empty press image to open photo library empty
empty
empty
 Άνοιγμα Φωτοθήκης 
 
 

Βοηθήματα Λήμματος

empty
empty
 
 
  KTP   ESPA   MNEC   INFOSOC   EU