Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Βοιωτία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
Main Image
 
 

Θεματικός Κατάλογος

empty
empty
 

Το έργο

empty
empty
arrow

Σύντομη Περιγραφή

arrow

Μεθοδολογία

arrow

Συντελεστές

 
 

Εκκλησία της Βοιωτίας κατά τη Βυζαντινή περίοδο

      Εκκλησία της Βοιωτίας κατά τη Βυζαντινή περίοδο (6/4/2011 v.1) Church of Boeotia in the Byzantine period (6/4/2011 v.1)
line

Συγγραφή : Καρδαράς Γεώργιος (2/4/2011)

Για παραπομπή: Καρδαράς Γεώργιος, «Εκκλησία της Βοιωτίας κατά τη Βυζαντινή περίοδο», 2011,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Βοιωτία

URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=12704>

 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικά Θέματα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η Εκκλησία της Βοιωτίας παρουσίαζε δυναμική εξέλιξη από τις απαρχές της τον 1ο αιώνα και όλη τη διάρκεια των Βυζαντινών χρόνων. Ήδη από την Παλαιοχριστιανική περίοδο γνωρίζουμε αρκετά ονόματα επισκόπων, ενώ ιδρύθηκαν δεκάδες ναοί. Η τοπική Εκκλησία ήταν αρκετά ισχυρή κατά τη Μέση Βυζαντινή περίοδο και παρέμεινε ακμαία έως τη λατινική κατάκτηση του 1204, όταν και τέθηκε υπό τη δικαιοδοσία Λατίνου αρχιεπισκόπου.

Γεωγραφικός Εντοπισμός

Βοιωτία

Χρονολόγηση

1ος αι. μ.Χ.-1204

 
 
 

Κεφάλαια

empty
empty

Δελτίο λήμματος

 

Φωτοθήκη

empty
empty
 
 
empty
emptyemptyempty
empty press image to open photo library empty
empty
empty
 Άνοιγμα Φωτοθήκης 
 
 

Βοηθήματα Λήμματος

empty
empty
 
 
  KTP   ESPA   MNEC   INFOSOC   EU