Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Βοιωτία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
Main Image
 
 

Θεματικός Κατάλογος

empty
empty
 

Το έργο

empty
empty
arrow

Σύντομη Περιγραφή

arrow

Μεθοδολογία

arrow

Συντελεστές

 
 

Εθνοτικό μωσαϊκό στη Βοιωτία των Νεότερων χρόνων

      Εθνοτικό μωσαϊκό στη Βοιωτία των Νεότερων χρόνων (8/4/2011 v.1) Ethnic Groups and Population Composition in Boeotia - προς ανάθεση
line

Συγγραφή : Αλεξάκης Ελευθέριος (13/10/2011)

Για παραπομπή: Αλεξάκης Ελευθέριος, «Εθνοτικό μωσαϊκό στη Βοιωτία των Νεότερων χρόνων», 2011,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Βοιωτία

URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=12811>

 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικά Θέματα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εξετάζονται, από θεωρητική άποψη, οι έννοιες του εθνοτικού μωσαϊκού και των εθνοτικών και υποεθνοτικών ομάδων. Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά οι ομάδες και η ιστορία τους και η εξάπλωσή τους στο βοιωτικό χώρο. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις εθνοπολιτισμικές ιδιαιτερότητές τους και στις συμβιωτικές σχέσεις τους: τελετουρργικές και οικονομικές, αν και όχι γαμήλιες μέχρι πρόσφατα. Αναφορά γίνεται και στις παλαιότερες ομάδες που δεν υπάρχουν πια στην περιοχή. Εξετάζονται οι νεότερες τάσεις με την εγκατάστασή τους και την ανάμειξή τους σε κάποιο βαθμό στα αστικά κέντρα της Βοιωτίας.

Γεωγραφικός Εντοπισμός

Βοιωτία

Χρονολόγηση

Νεότερη περίοδος

 
 
 

Κεφάλαια

empty
empty

Δελτίο λήμματος

 

Φωτοθήκη

empty
empty
 
 
empty
emptyemptyempty
empty press image to open photo library empty
empty
empty
 Άνοιγμα Φωτοθήκης 
 
 

Βοηθήματα Λήμματος

empty
empty
 
 
  KTP   ESPA   MNEC   INFOSOC   EU