Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Βοιωτία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
Main Image
 
empty

αναλυτική αναζήτηση

empty
 

Θεματικός Κατάλογος

empty
empty
 

Το έργο

empty
empty
arrow

Σύντομη Περιγραφή

arrow

Μεθοδολογία

arrow

Συντελεστές

 
 

Οικονομία

 

1

|

2

|

Επομ.

 

Αγορές και εμπόριο στη βυζαντινή Βοιωτία

      Αγορές και εμπόριο στη βυζαντινή Βοιωτία - δεν έχει ακόμη εκδοθεί Markets and trade in Byzantine Boeotia - προς ανάθεση

 

Αγροτική και κτηνοτροφική οικονομία στη Βοιωτία των Νεότερων χρόνων

      Αγροτική και κτηνοτροφική οικονομία στη Βοιωτία των Νεότερων χρόνων (29/9/2010 v.1) Agrarian and Pastoral Economy in Boeotia during the Modern Period - προς ανάθεση

Ο αγροτοκτηνοτροφικός χαρακτήρας της Βοιωτίας των Nεότερων χρόνων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στην αγροτική εκμετάλλευση της βοιωτικής γης εγγράφονται μέχρι σήμερα πρακτικές μιας παραδοσιακής, μικροϊδιοκτησιακής εκτατικής γεωργίας ταυτόχρονα με το πέρασμά της σε μια εντατικοποιημένη πλήρως εκμηχανισμένη γεωργία. Στον κτηνοτροφικό τομέα, η Βοιωτία αποτέλεσε μοναδικό πέρασμα των μετακινούμενων –νομαδικών και ημινομαδικών– κοπαδιών και σταδιακά χώρο μόνιμης εγκατάστασής τους σε συνδυασμό με...

περισσότερα...

 

Αγροτική οικονομία στη Βοιωτία του Ύστερου Μεσαίωνα και των Οθωμανικών χρόνων

      Αγροτική οικονομία στη Βοιωτία του Ύστερου Μεσαίωνα και των Οθωμανικών χρόνων (5/5/2011 v.1) Rural economy in late Μedieval and Ottoman Boeotia (5/5/2011 v.1)

Η γεωργία και η κτηνοτροφία αποτέλεσαν τη βάση της οικονομίας και της ευημερίας στη μεσαιωνική Βοιωτία, περισσότερο ακόμα και από την προσοδοφορά παραγωγή μεταξιού, για την οποία η περιοχή ήταν τόσο διάσημη. Αρχαιολογικά ευρήματα υποδηλώνουν μία δημογραφική, ίσως ακόμα και οικονομική ακμή τον 13ο αιώνα, κατά τη διάρκεια της Φραγκοκρατίας στη Βοιωτία. Ο Μαύρος Θάνατος και οι συνεχείς πολεμικές συγκρούσεις μεταξύ Βυζαντινών, Φραγκικών και Οθωμανικών δυνάμεων οδήγησε σε εγκατάλειψη των χωριών και...

περισσότερα...

 

Αμπελοκαλλιέργεια και οινοπαραγωγή στη Βοιωτία

      Αμπελοκαλλιέργεια και οινοπαραγωγή στη Βοιωτία - δεν έχει ακόμη εκδοθεί Viticulture and Wine Production in Boeotia - προς ανάθεση

 

Βαμβακοπαραγωγή στη Βοιωτία των Νεότερων χρόνων

      Βαμβακοπαραγωγή στη Βοιωτία των Νεότερων χρόνων - δεν έχει ακόμη εκδοθεί Cotton Production in Boeotia in the Modern Period - προς ανάθεση

 

Βιομηχανική ανάπτυξη στη Βοιωτία

      Βιομηχανική ανάπτυξη στη Βοιωτία - δεν έχει ακόμη εκδοθεί Industrial Development in Boeotia - προς ανάθεση

 

Δρόμοι και λιμάνια στη βυζαντινή Βοιωτία

      Δρόμοι και λιμάνια στη βυζαντινή Βοιωτία (29/9/2010 v.1) Routes and harbours in Byzantine Boeotia (29/9/2010 v.1)

Στη Βοιωτία υπήρχε ένας βασικός οδικός άξονας κατά μήκος του ποταμού Κηφισού, η «δημοσία οδός» που συνέδεε μεγάλα κέντρα της Βοιωτίας με την Αθήνα και την Κόρινθο στα νότια και με τις Θερμοπύλες στα βόρεια. Άλλοι δρόμοι οδηγούσαν στα λιμάνια της, όπως στον Εύριπο, την Αντίκυρα, τη Λιβαδόστρα και της Ανθηδώνα, από τα οποία πραγματοποιούνταν επαφές τόσο τοπικές και με άλλες επαρχίες της αυτοκρατορίας όσο και με τα κέντρα της Δύσης.

περισσότερα...

 

Εβραίοι και εμπόριο μεταξιού στη βυζαντινή Θήβα

      Εβραίοι και εμπόριο μεταξιού στη βυζαντινή Θήβα (8/4/2011 v.1) Jews and silk trade in Byzantine Thebes (8/4/2011 v.1)

Η βιοτεχνία του μεταξιού στη Θήβα ξεκίνησε από τον 11ο αι. από ντόπιες τεχνίτριες. Μετά την εμφάνιση, από τις αρχές του 12ου αι., των Εβραίων, ειδικών στη βαφή και την επεξεργασία του ακατέργαστου μεταξιού, η Θήβα ξεπέρασε σε φήμη και την ίδια τη Βασιλεύουσα. Οι μαρτυρίες για εξαγωγή μεταξωτών φθάνουν ως το τέλος του 14ου αι. Μέχρι τότε λειτούργησαν, σύμφωνα με νομισματικές ενδείξεις, και τα εργαστήρια που ανασκάφηκαν στη Θήβα.

περισσότερα...

 

Εξορυκτική βιομηχανία στη Βοιωτία

      Εξορυκτική βιομηχανία στη Βοιωτία - προς ανάθεση Mining Industry in Boeotia - προς ανάθεση

 

Η αποξήρανση της λίμνης Κωπαΐδας και η δράση του Οργανισμού Κωπαΐδος

      Η αποξήρανση της λίμνης Κωπαΐδας και η δράση του Οργανισμού Κωπαΐδος - δεν έχει ακόμη εκδοθεί The Drainage of Lake Kopais and the Activity of the “Kopais Company”  - προς ανάθεση

 
 

Πρόταση της ημέρας

 
 
   
 
empty

Μεταβυζαντινά μοναστήρια στη Βοιωτία
Έπειτα από μια παροδική κάμψη τουλάχιστον τους πρώτους χρόνους της ...

 
 
 
  KTP   ESPA   MNEC   INFOSOC   EU