Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Βοιωτία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
Main Image
 
 

Θεματικός Κατάλογος

empty
empty
 

Το έργο

empty
empty
arrow

Σύντομη Περιγραφή

arrow

Μεθοδολογία

arrow

Συντελεστές

 
 

Οικιστική αρχιτεκτονική στη Βοιωτία του Ύστερου Μεσαίωνα και των Οθωμανικών χρόνων

      Housing architecture in late Medieval and Ottoman Boeotia (8/4/2011 v.1) Οικιστική αρχιτεκτονική στη Βοιωτία του Ύστερου Μεσαίωνα και των Οθωμανικών χρόνων (5/5/2011 v.1)
line

Συγγραφή : Piccoli Chiara , Βιώνης Αθανάσιος (9/10/2011)
Μετάφραση : Ανδριοπούλου Βέρα

Για παραπομπή: Piccoli Chiara, Βιώνης Αθανάσιος, «Οικιστική αρχιτεκτονική στη Βοιωτία του Ύστερου Μεσαίωνα και των Οθωμανικών χρόνων»,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Βοιωτία

URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=14522>

 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικά Θέματα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα αρχαιολογικά ευρήματα για την κατοίκηση στη βοιωτική ύπαιθρο κατά τον Ύστερο Μεσαίωνα (Φραγκοκρατία) και την Πρώιμη Οθωμανική περίοδο είναι αρκετά περιορισμένα. Η ταυτοποίηση των οικισμών της υπαίθρου που χρονολογούνται από το 13o έως το 16/17o αιώνα βασίζεται στη συστηματική επιφανειακή έρευνα και τον εντοπισμό ερειπωμένων πύργων, στα κατάλοιπα μονόσπιτων και σε κεραμικά ευρήματα. Τα σπίτια της Ύστερης Οθωμανικής περιόδου παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά με τύπους κατοικιών που παρέμειναν λίγο πολύ αμετάβλητοι από την Ύστερη Μεσαιωνική περίοδο, τόσο στη Βοιωτία όσο και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Διακρίνονται σε γενικές γραμμές σε δύο κατηγορίες: το μονόσπιτο και το διώροφο σπίτι.

Γεωγραφικός Εντοπισμός

Βοιωτία

Χρονολόγηση

13ος-19ος αιώνας

 
 
 

Κεφάλαια

empty
empty

Δελτίο λήμματος

 

Φωτοθήκη

empty
empty
 
 
empty
emptyemptyempty
empty press image to open photo library empty
empty
empty
 Άνοιγμα Φωτοθήκης 
 
 

Βοηθήματα Λήμματος

empty
empty
 
 
  KTP   ESPA   MNEC   INFOSOC   EU